شاعري كه برايش مقبره نمي سازند!

۲۳ بهمن ۱۳۸۹

شاعري كه برايش مقبره نمي سازند!

مديركل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي در مراسم ختم طيار از ساخت مقبره اين شاعر بزرگ گفت اما تمام هزينه هايي كه تا حال بر اين مكان شده از جيب خانواده و پسرانش بود

دوم اسفند سال 1387 حاج عبدالرحمان طيار قولونجي شاعر بزرگ تركي سراي اورموي براي هميشه ديده از جهان فروبست.

طيار قولونجي معروف به ده ده كاتب سراينده بسياري از قطعات و تصانيفي است كه با نواي ساز عاشيق هاي آذربايجان سالهاي سال است كه سينه به سينه انتقال يافته و بسياري از ابيات وي به دليل تكرار از سوي عموم تبديل به مثل شده اند.

از ده ده كاتب كتب شعري برجاي مانده كه اورمو گولو و اينجيلي صدف از آن نمونه هايند. به عبارتي گفته مي شود وي تاكنون بيش از سه هزار بيت در بيان فرهنگ و آيين و سنتهاي محلي و فولكلور، فرهنگ و اعتقادات ديني،اخلاقيات، عاشقانه و ... سروده و تنها بخش اندكي از آنها به همت خانواده بويژه فارص،پسرش گردآوري و تبديل به كتاب شده اند.

منظومه «اورمو گؤلو» ده ده كاتب در حق درياچه اروميه يكي از ماندگارترين اشعار اين شاعر بلندآوازه اوموي است كه نام و اشعارش مرزهاي جغرافيايي را نيز درنوديده و در اغلب كشورهاي دنيا طرفداران و مشتاقاني براي خود دارد.

مرگ اين شاعر بزرگ در سال 87 فرصتي بود تا ادبا و فرهنگ دوستان سراسر آذربايجان حتي ديگر كشورها براي عرض ادب و ارادت به مقام اين دردانه ادبيات تركي به اروميه و روستاي زادگاعش قولونجي بيايند. ده ده كاتب البته چندان هم مورد بي اعتنايي واقع نبود چندان كه يكي دو سال قبل تر اهالي قولونجي همايشي در بزرگداشت وي در اين روستا برايش ترتيب داده بودند كه جمعي از سياسيون و نمايندگان مجلس نيز در آن حضور يافته و به ايراد سخن پرداخته بودند.

اما داشتن مقبره و بارگاهي در شان اين شاعر بزرگ حداقل خواسته مردم فرهنگ دوست آذربايجان مي توانست باشد كه بعد از گذشت دو سال هنوز محقق نشده است.

محسن غفاري آذر مديركل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي در مراسم ختم وي وعده ساخت اين بنا را داد و با قول وي تهيه زمين و نقشه هاي اوليه در گورستان روستاي قولونجي آماده شد.

خانواده طيار بويژه فارص پسرش كه بيشتر از ديگر پسرانش پيگير كارهاي پدر مرحوم است اسكلت اين بنا را با هزينه شخصي به سرانجام رسانده و گفته مي شود زير بار بدهي هاي پيمانكار هم رفته است.

او به آينانيوز گفت كه تاكنون 125 ميليون ريال براي اين مقبره هزينه كرده كه 25 ميليونش را از يكي از ارگانها گرفته و مابقي اش علي رغم وعده مسئولين هنوز تامين نشده است.

طيار با ذكر اين نكته كه اين بنا در يك زمين 1600 متري قرار است كه ساخته شود و در صورت لزوم تا 4000 متر نيز قابل توسعه است هزينه تمام شده اش را 90 ميليون تومان عنوان داشت.

وي از پيگيري نمايندگان اروميه براي تامين اعتبار ساخت اين بنا از سوي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري نيز خبر داد و اعلام كرد كه منتظر اجراي دستور رئيس سازمان در اين خصوص است.

شايسته است مسئولين فرهنگي و سياسي استان پيش از آنكه يكي از كشورهاي همسايه بخواهد ده ده كاتب را مصادره و مقبره و يادبودي برايش بسازد نسبت به حفظ شان و جايگاه ادبي وي دست به كار شوند.

منبع:سايت آينا نيوز


بؤلوم : تراختور یازار : elman 1 باخیش


 

بلاگا گؤره


    سلام
    عزيز گؤروشجو لر بلوقوما خوش گليبسينيز
    بو بلوقدا گؤزل آذربايجانيميزا گؤره يازيلار - شكيللر و.. اولاجاقدير
    هدفيميز ديليميزي قوروماق و آذربايجانا وفالي بير اؤولاد اولماقدير
    يوروملارينيزي گؤزله ييرم


سایغاج