خشم درياچه اورميه

۲۵ آبان ۱۳۸۹

خشم درياچه اورميه


 

 

     ارك قالاسي - مي گويند 99 طريق براي بيمار شدن وجود دارد و صد طريق براي درمان .اما تب درياچه ي اورميه پايين نيامده و همچنان  نفس ، نفس  مي زند. نميدانم چگونه و از چه طريقي بيمارشد و نمي دانم درمان قطعي درياچه اورميه چه زماني خواهدبود. 

 

     شنيده ام بيش از 72 پروژه براي نجات درياچه اروميه در نظر گرفته شده است ، اما بايد منتظر ماند و ديد كه آيا درياچه اورميه در تصميمات كاغذي مسئولان ، نفس هاي آخر خود را مي كشد يا اينكه اقدامي عملي براي نجات درياچه ي رو به مرگ صورت خواهد گرفت. 

    همچنان سرنوشت درياچه اورميه در ابهام است و معلوم نيست بعد از اين همه تيتر هاي غم انگيز توسط رسانه ها ،اولين بار كدامين رسانه خواهد نوشت . درياچه اورميه با مردم آشتي كرد؟ 

    چگونه مي توان نوشت اين شوره زار در سال 1346 به خاطر ويژگي هاي منحصر به فرد اكولوژي اش به عنوان يك منطقه حفاظت شده شناخته شده بود. و در سال 1346 كه به عنوان پارك ملي مورد حفاظت قرار گرفته بود حالا شوره زاري بيش نيست. 

    درياچه اي كه از سال 1354 به عنوان ذخيره گا بيوسفر در برنامه ي انسان و كره مسكوت سازمان يونسكو معرفي و در آن ثبت شده بود و در ليست تالاب هاي كنوانسيون قرار گرفته بود اكنون با وضعيت بحراني روبرو ست . 

     ساليان سال كه كشاورزان از شير وجود درياچه بهره مي جستند اكنون درياچه ي اورميه به خشم آمده و روي از مردم برگردانده . دلش گرفته اما اشك نمي ريزد فقط بغض كرده ،بغضش كي مي شكند معلوم نيست.  

. معلوم نيست از چه به خشم آمده و مشخص نيست آيا بر خشم خود غلبه خواهد كرد و يا اينكه قصد د ارد توفان نمك به پا كند و دل هر دردمندري را به درد آورد. 

 

 

 

 حاميان محيط زيست آذربايجانبؤلوم : تراختور یازار : elman 1 باخیش


 

بلاگا گؤره


    سلام
    عزيز گؤروشجو لر بلوقوما خوش گليبسينيز
    بو بلوقدا گؤزل آذربايجانيميزا گؤره يازيلار - شكيللر و.. اولاجاقدير
    هدفيميز ديليميزي قوروماق و آذربايجانا وفالي بير اؤولاد اولماقدير
    يوروملارينيزي گؤزله ييرم


سایغاج