اجراي طرح بارور كردن زميني ابرها براي نجات درياچه اروميه

۱۲ آبان ۱۳۸۹

از سال آينده صورت مي گيرد
اجراي طرح بارور كردن زميني ابرها براي نجات درياچه اروميه

اجراي طرح بارور كردن زميني ابرها براي نجات درياچه اروميه

معاون طرح و توسعه شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي گفت: براي نجات و كمك به احياي آب درياچه اروميه، طرح بارور كردن زميني ابرها از سال آينده در استان به اجرا در مي آيد.
به گزارش مهر ، سجاد برشنده  در گفتگو با خبرنگاران، كاهش آب درياچه اروميه كاهش نزولات جوي و خشكسالي، كاهش ورودي آب به درياچه اروميه و افزايش تبخير به علت افزايش جهاني دماي هوا را از عمده دلايل خشك شدن درياچه اروميه عنوان كرد و بيان داشت: بارور كردن ابرها از مهمترين گزينه هاي در دست مطالعه و اجراي اين شركت است كه از اين ميان اجراي طرح باروري زميني ابرها بهترين گزينه براي استان به شمار مي رود.
وي  با اشاره به اينكه تمامي طرح هاي قابل اجرا براي كاهش اثرات اين امر در دستور كاري شركت آب منطقه اي استان قرار گرفته است اظهار داشت: طرح هاي مختلفي نيز دراين زمينه مورد بررسي قرار گرفته است كه اين طرح با توجه به شرايط جغرافيايي و اقليمي آذربايجان غربي و نيز از نظر تسريع در اجرا و كاهش هزينه ها، بهترين گزينه است.
برشنده در ادامه با اعلام اينكه آذربايجان غربي در مسير توده هاي هوايي مرطوب مديترانه اي و ارتفاعات مرزي در بهترين حالت براي اجراي اين طرح قرار دارد تاكيد كرد: اين طرح با نصب ژنراتورهاي مربوطه در ارتفاعات و تزريق مواد بارور كننده همچون يدور نقره، اكسيژن جامد و يخ خشك با شيوه هاي مخصوص اجرا مي شود.
معاون طرح و توسعه شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي گفت: اين طرح براي اجرا در نشست هاي تخصصي با مديران ارشد استاني و معاونت هاي برنامه ريزي استانداري نيز مطرح شده است و دو ميليارد ريال اعتبار نيز براي اجراي طرح هاي مطالعاتي درخواست شده كه مورد تصويب نيز قرار گرفته است.
برشنده يادآورشد: در صورت نتيجه مطلوب آزمايشگاهي و مطالعاتي، اين طرح طي سال آينده در استان به مرحله اجرا در مي آيد.
اين مقام مسئول با يادآوري اينكه تبعات منفي ناشي از خشك شدن آب درياچه گريبانگير تمام استانهاي همجوار و كشورهاي همسايه مي شود افزود: در صورت وقوع اين امر كشاورزي و حتي زندگي شهرنشيني در مناطق مجاور درياچه مختل خواهد شد.
به گفته برشنده بطورميانگين با اجراي طرح بارورسازي ابرها تا 15 درصد در بارش و نزولات جوي افزايش ديده مي شود.
معاون طرح و توسعه شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي در ادامه گفت: طي سفر اخير مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران نيز مذاكرات لازم با مركز تحق?قات ابرهاي كشور انجام و مقرر شد در صورت نتيجه دهي آزمايشات و مطالعات انجام شده خريد دستگاه هاي مربوطه اجرايي شود.
وي تاكيد كرد: تغييرات اقليمي و آب و هوايي يك پديده جهاني است بطوريكه با كمبود بارش ها، از سال آبي 75 – 74 تاكنون رقوم ارتفاعي سطح تراز آب درياچه اروميه سير نزولي پيدا كرده و در طول سال هاي اخير آب درياچه بيشتر از شش متر كاهش داشته كه نياز به يك عزم ملي و منطقه‌اي براي نجات اين اكوسيستم با ارزش و بحران زده است.
درياچه اروميه به عنوان بزرگترين تالاب دائمي با دارا بودن 102 جزيره بزرگ و كوچك در استان قابليت هاي زيادي را در دل خود جاي داده است.
مساحت اين درياچه بيش از 570 هزار هكتار است كه با به خطر افتادن وضعيت اين درياچه علاوه بر تهديدات زيست محيطي استان، حيات گونه هاي با ارزش و نادر كشور از جمله گوزن زرد ايراني و... نيز به خطر خواهد افتاد.بؤلوم : تراختور یازار : elman 0 باخیش


 

بلاگا گؤره


    سلام
    عزيز گؤروشجو لر بلوقوما خوش گليبسينيز
    بو بلوقدا گؤزل آذربايجانيميزا گؤره يازيلار - شكيللر و.. اولاجاقدير
    هدفيميز ديليميزي قوروماق و آذربايجانا وفالي بير اؤولاد اولماقدير
    يوروملارينيزي گؤزله ييرم


سایغاج